Шукати в цьому блозі

четвер, 13 січня 2011 р.

Цілі та задачі математичної освіти в Миколаївській області

Математична освіта – важлива складова загальноосвітньої підготовки, а якість математичної підготовки молодого покоління – індикатор готовності суспільства до соціально-економічного розвитку, мобільності особистості в освоєнні та впровадженні нових технологій, розумінні принципів побудови й правильного використання сучасної техніки, сприймання наукових технічних ідей .
Тому, місце математики в системі шкільної освіти визначається її роллю в інтелектуальному та соціальному розвитку особистості. Правильне уявлення про природу математики, сутність і походження математичних абстракцій, співвідношення реального та ідеального, про особливості відображення математичних явищ і процесів реального світу, розуміння проблем існування, безмежності та істинності в математиці сприяють формуванню наукової картини світу й сучасного світогляду.
Одним із механізмів, що сприяють забезпеченню якісного рівня освіти, є моніторинг, котрий розглядається як один із найефективніших інструментів отримання об’єктивної інформації про функціонування освітньої системи. Адже засобами моніторингу здійснюється систематичне стандартизоване спостереження за станом і процесом цілеспрямованих якісних і кількісних змін в освіті, відстежується відповідність отриманих результатів освітнім цілям.

Немає коментарів:

Дописати коментар